Personvern

Personvern, GDPR og cookies

Beskyttelse av personlige opplysninger

Innledning
Baredia AS bestreber seg på å sikre at dine personlige opplysninger beskyttes når du bruker våre tjenester. Vi har derfor utarbeidet en politikk for hvordan dine personlige opplysninger behandles og beskyttes. Hold deg oppdatert om eventuelle endringer her på vår hjemmeside.

Denne politikken om beskyttelse av personlige opplysninger gjelder kun Baredia AS sine kunder og brukere av våre online-tjenester. Hvis du søker på en stilling hos Baredia AS, gjelder ikke denne politikken.

Hvem har ansvaret for beskyttelsen av dine personlige opplysninger? Baredia AS er ansvarlig for beskyttelsen av de personlige opplysninger du gir oss, og er ansvarlig for beskyttelsen av dine personlige opplysninger i henhold til den norske lov om databeskyttelse.

Hvor lagres dine personlige opplysninger?
De personlige opplysninger vi samler inn fra deg, lagres i Det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (“EØS”), men kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS området. Hvis en sådan overførsel av dine personlige opplysninger finner sted, skjer dette i overensstemmelse med den gjeldende lovgivning.

Hvilken type personlige opplysninger samler vi inn?
Vi samler inn de personlige opplysninger du gir oss, f. eks. når du gjør en bestilling eller kontakter vår kundeservice. De personlige opplysninger du gir oss, kan f. eks. være kontaktopplysninger, fødselsdato og betalingsopplysninger. I tillegg kan vi samle inn visse personlige opplysninger fra eksterne kilder, f. eks. kredittopplysninger og adresseoppdateringer.

Hva bruker vi dine personlige opplysninger til?
Vi benytter dine personlige opplysninger til følgende formål:

 • Opprettelse og administrering av din konto hos Baredia AS
 • Behandling av dine ordrer via våre online-tjenester
 • Benyttelse av beskjeder via SMS vedrørende leveringsstatus
 • Kontakt til deg i tilfelle av problemer med leveringen av dine varer
 • Besvarelse av dine henvendelser og informasjon til deg om nye eller endrede tjenester
 • Utsendelser av markedsføringsmateriale som f. eks. nyhetsbrev og kataloger
 • Administrasjon av din konto i form av kredittvurdering
 • Analyser for å kunne gi deg relevant markedsføringsmateriale og informasjon
 • Utsendelse av spørreundersøkelser til deg, og dermed gi deg mulighet for å påvirke våre tilbud og serviceytelser
 • Teste og forbedre våre systemer, som leverer tjenestene
 • Forebygge misbruk eller utilbørlig bruk av våre tjenester
 • Vi lagrer dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig, og for at vi skal kunne utføre ovennevnte tjenester, eller så lenge loven krever det. Deretter slettes dine personlige opplysninger.

Hva er dine rettigheter?
Du har til enhver tid rett til å få opplyst hvilke personlige opplysninger vi har registrert om deg (gratis en gang i året). Hvis dine opplysninger er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du be om å få de rettet eller slettet. Vi kan ikke slette dine personlige opplysninger når det stilles lovmessige krav om lagring, f. eks. bokføringsregler, eller når det er andre rettmessige grunner til å lagre opplysningene, som f. eks. ubetalt gjeld. Du kan til enhver tid tilbakekalle din tillatelse for at vi bruker dine data til markedsføringsformål. Du kan kontakte oss ved enten å skrive til Baredia, Neslia 48, 1344 Haslum Oslo, eller ved å sende en e-mail til ordre@baredia.no.

Hvem har adgang til dine personlige opplysninger?
Dine personlige opplysninger kan deles med andre i Baredia gruppen. Vi formidler, selger eller utveksler aldri dine personlige opplysninger til en tredjepart med henblikk på markedsføring utenfor Baredia systemet. Opplysninger som videresendes til tredjepart, f. eks. speditører i forbindelse med levering av varer, mediebyråer i forbindelse med distribusjon av nyhetsbrev, kredittinformasjon eller inkassatorer i forbindelse med kredittvurdering, identitetskontroll og gjeldsoppkrav, benyttes kun til å oppfylle ovennevnte tjenester.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?
Vi har truffet en rekke tekniske og organisatoriske forholdsregler, som bl.a. beskytter dine opplysninger mot tap, manipulasjon og uberettiget adgang. Vi tilpasser løpende våre sikkerhetsforanstaltninger til de tekniske fremskritt og den tekniske utvikling. For å gjøre kortkjøp hos oss så sikker som mulig, krypterer vi alle opplysninger når de sendes. Det innebærer at informasjonen sendes via en sikker forbindelse, og at dine personlige opplysninger ikke kan leses av utenforstående. Ved kortkjøp samarbeider vi med en autorisert betalingsformidler, som hjelper oss med å kontrollere at kortet er gyldig, direkte hos din bank. Vår betalingsformidler behandler dine kortopplysninger i overensstemmelse med den internasjonale sikkerhetsstandarden PCI DSS, som kortselskapene VISA, MasterCard, Diners, American Express og JCB står bak. Det innebærer at dine kortopplysninger behandles på en meget sikker måte. Når du betaler med ditt kort, forbeholder vi oss retten til å foreta en identitetskontroll.

Cookies
En cookie er en liten tekstfil som lagres på din computer eller mobilenhet, hvorfra det hentes opplysninger ved etterfølgende besøk. Baredia bruker cookies til å forbedre og forenkle ditt besøk. Vi bruker ikke cookies til å lagre dine personlige opplysninger eller til å videresende opplysningene til tredjepart.
Det finnes to typer cookies: permanente og midlertidige (session cookies). Permanente cookies lagres som en fil på din computer eller mobilenhet i en periode på opptil 12 måneder. Session cookies lagres midlertidig og forsvinner når du lukker din browser. Vi bruker permanente cookies til å lagre ditt valg av startside og dine opplysninger hvis du velger ”Husk meg”, når du logger inn. Vi bruker session cookies, når du bruker funksjonen til filtrering av varer, og for å kontrollere hvorvidt du er logget inn.
Du kan enkelt slette cookies fra din computer eller mobilenhet ved hjelp av din browser. Hvis du ønsker veiledning til hvordan du håndterer og sletter cookies, kan du få opplysninger under ”Hjelp” i din browser. Du kan velge å deaktivere cookies eller å motta en melding hver gang en ny cookie sendes til din computer eller mobilenhet. Vær oppmerksom på at du ikke er i stand til å dra nytte av alle funksjonene, hvis du velger å deaktivere cookies.

Tredjeparts cookies 
Vi bruker tredjeparts cookies til å samle inn statistikk i samlet form til analyseverktøyer som for eksempel Google Analytics og Optimizely. Disse cookies er både permanente og midlertidige (session cookies). De permanente cookies lagres på din computer eller mobilenhet i en periode på opptil 24 måneder.

Links 
Baredia.no kan inneholde links til andre hjemmesider, som ligger utenfor vår kontroll. Vi kan ikke påta oss ansvaret for din integritet eller for innholdet på disse websteder. Vi tilbyr utelukkende disse links for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon om spesifikke områder.

Baredia AS
Neslia 48

N-1344 Haslum

T: 911 70 952

E-mail: barediaas@gmail.com